Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Okluzija
Kratica: 221OOKLUOpterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(L) + 30(PRK) + 0(KL) + 0(PKL) + 0(A) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Nikša Dulčić
Izvođači:
Opis predmeta: Opis i cilj predmeta
Kolegij Okluzija pohađa se u četvrtom semestru studija i odvija kroz 15 tjedana nastave u obliku 15 sati predavanja i 30 sati (pretkliničkih) vježbi. Studenti se upoznavaju s osnovnim pojmovima dentalne okluzije i funkcijskom anatomijom žvačnog sustava. Znanje o općim i specifičnim pravilima dentalne okluzije, funkcijskim kretnjama donje čeljusti i artikulatorima, kao i o svim čimbenicima koji utječu na oblik okluzijske morfologije, omogućuje studentima da tijekom vježbi analiziraju normalnu i funkcijski zdravu okluziju te navoštavanjem individualno izrađuju okluzijske površine na sadrenim modelima. Vježbe se izvode u manjim grupama studenata s praktičnim vježbama na sadrenim i akrilatnim modelima zubnih lukova i poluprilagodljivom artikulatoru u laboratoriju (pretkliničkom ili protetskom laboratoriju). Cilj kolegija je omogućiti razumijevanje osnovnih i specifičnih pravila dentalne okluzije na prirodnim i umjetnim zubima i njihovim okluzijskim površinama te uočiti povezanost s funkcijskim kretnjama i položajima stomatognatog sustava. Znanje o pojmovima vezanim uz dentalnu okluziju studentima će omogućiti bolje razumijevanje tema iz drugih grana dentalne medicine, kao npr. stomatološke protetike, restaurativne stomatologije i ortodoncije, s kojima se susreću tijekom studija. Studentima pri usvajanju znanja, i pripremi za njegovu provjeru, pomaže nastavni sadržaj e-učenja Okluzija nastava koji je usklađen s rasporedom vježbi i predavanja.
Način ocjenjivanja
Tijekom semestra studenti se ocjenjuju na vježbama. Ocjenjuje se znanje (mali kolokvij), angažiranost i stečene vještine u pretkliničkom (laboratorijskom) radu. Na kraju semestra dobiva se ukupna ocjena iz vježbi. Završni ispit je u pismenom obliku i obavlja se tijekom redovitih ispitnih rokova. Ukupnu ocjenu čine ocjena iz pismenog ispita i ocjena iz vježbi.

Obaveze studenata
Tijekom semestra studenti pohađaju obveznu nastavu: predavanja i vježbe. Uvjet za završni potpis iz kolegija i mogućnost pristupanja ispitu je prisutstvo u postotku propisanom Statutom SFZG-a. Studente također treba ocijeniti na vježbama.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Okeson JP. Temporomandibularni poremećaji i okluzija. 1. hrvatsko izdanje. Valentić-Peruzović M, ured. hrv. izd. Medicinska naklada, Zagreb. 2008.
Preporučena literatura:
2. Ash Jr MM, Nelson SJ. Wheeler's Dental Anatomy, Physiology and Occlusion. Elsevier Science, 8th ed. 2002.
3. Wassell R, Naru A, Steele J, Nohl F. Applied Occlusion. Quintessence Publishing Co Ltd. London. 2008.
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
L - Laboratorijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
A - Auditorne vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu