Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Onkologija i radioterapija
Kratica: 411OONKOOpterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(L) + 0(PRK) + 15(KL) + 0(PKL) + 0(A) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ante Bolanča
Izvođači:
Opis predmeta: Nastava iz onkologije za studente stomatologije održava se na četvrtoj godini (VII semestar) studija Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od studenata se zahtijeva osnovno znanje iz interne medicine, patologije i radiologije.
Tijekom nastave posebno težište je stavljeno na epidemiologiju, prevenciju, dijagnostiku u ranom stadiju bolesti, modalitete liječenja, palijativnu skrb, psihološke aspekte liječenja zloćudnih bolesti, praktične vještine i dijagnostičke postupke sa svrhom stjecanja temeljnih znanja onkologije.
Didaktički dio nastave iz onkologije sastoji se od teorijskih predavanja iz pojedinih poglavlja onkološke znanosti, dok se praktični dio nastave provodi prikazom bolesnika te izravnim upoznavanjem studenata s prostorima i opremom suvremenog onkološkog centra.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. UDŽBENIK: Onkologija za studente dentalne medicine, Kusić, Bolanča, Fröbe, Medicinska naklada 2013.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
L - Laboratorijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
A - Auditorne vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu