Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Opća farmakologija
Kratica: 221OOFAROpterećenje: 15(P) + 0(S) + 15(L) + 0(PRK) + 0(KL) + 0(PKL) + 0(A) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Kristina Peroš
Izvođači:
Opis predmeta: Opća farmakologija proučava opće zakone u vezi s djelovanjem lijeka neovisno o kemijskoj strukturi i vrsti pojedinog lijeka. Cilj nastave opće farmakologije je upoznati studenta s osnovnim fizikalno-kemijskim značajkama lijekova, općim principima farmakokinetike, mogućim mehanizma djelovanja lijekova-farmakodinamikom, čimbenicima koji utječu na djelotvornost lijeka, utjecajem nekih fizioloških stanja poput trudnoće i laktacije, te dobi na učinkovitost i moguće nuspojave, interakcijama lijekova, doziranjem lijekova, istraživanjem novih lijekova i kliničkim ispitivanjem lijekova. Također je jedan od ciljeva upoznati studenta s osnovama farmakografije: opisom i značajkama farmaceutskih oblika lijekova, uvježbavanje propisivanja na recept svih oblika lijekova u skladu sa zakonskim propisima, uvježbavanje propisivanja originalnih, magistralnih i galenskih pripravaka na recept.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Ileana Linčir i suradnice: FARMAKOLOGIJA ZA STOMATOLOGE, 3. izd. Medicinska naklada, Zagreb 2011. 2. Tomić D: Terapijske doze (priručnik), 6.izd. Zagreb:Medicinska naklada;1995.
Preporučena literatura:
2. 1. Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ. Temeljna i klinička farmakologija. 11th ed. Zagreb: Medicinska naklada 2011. 2. Yagiela JA, Neidle EA, Dowd FJ: Pharmacology and therapeutics for dentistry, 5. izd., London Mosby 2004. 3. Rošin-Grget K. Propisivanje magistralnih i galenskih pripravaka u stomatološkoj praksi. U : Bradamante V, Klarica M, Šalković-Petrišić M. eds. Farmakološki priručnik, 2. prošireno izdanje. Zagreb: Medicinska naklada; 2008.
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
L - Laboratorijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
A - Auditorne vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu