Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Opća i socijalna dentalna medicina
Kratica: 211IOSDMOpterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(L) + 0(PRK) + 0(KL) + 0(PKL) + 0(A) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Željko Verzak
Izvođači:
Opis predmeta: Praćenje kretanja te metode evaluacije stanja oralnog zdravlja izuzetno su bitne za procjenu terapijskih potreba, planiranje mjera preventive te pravilnu uspostavu sustava stomatološke zaštite. Za tu svrhu su indeksi stanja oralnog zdravlja te epidemiološke metode neophodne za procjenu kretanja oralnog zdravlja od neprocjenjive vrijednosti. Ujedno je danas, u vrlo dinamičnim uvjetima funkcioniranja sustava stomatološke zaštite, potrebno biti kvalitetno informiran o sustavu zdravstvenog osiguranja, o oblicima pružanja stomatološke zaštite. U to se ubrajaju spoznaje o sustavu školovanja, sustavu poslijediplomske edukacije, sustavu specijalizacija. Također, treba biti upoznat s uvjetima za otvaranje privatnih stomatoloških ordinacija i stomatoloških ordinacija u zakupu (prostornim, minimalnim tehničkim, administrativnim, kadrovskim i sl.). Ne smije se zanemariti niti pravne i porezne aspekte uspješnog funkcioniranja stomatoloških zdravstvenih ustanova.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
L - Laboratorijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
A - Auditorne vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu