Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Oralna higijena
Kratica: 411IOHIGOpterećenje: 10(P) + 5(S) + 0(L) + 0(PRK) + 0(KL) + 0(PKL) + 0(A) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Jurić
Izvođači:
Opis predmeta: Oralna higijena izborni je predmet koji studenti slušaju u zimskom semestru kroz 15 sati nastave, 10 sati predavanja i 5 sati seminara.
Glavni cilj predmeta jest dati detaljan uvid u značenje i način provođenja oralne higijene kako bise postiglo optimalno oralno zdravlje u svrhu postizanja općeg zdravlja.
Nastavni sadržaj predavanja obuhvaća uvodu cjelinu u kojoj se definiraju pojmovi vezani za oralnu higijenu i oralno zdravlje, kao i ciljevi Svjetske zdravstvene organizacije za postizanje optimalnog općeg zdravlja. U daljnjim nastavnim cjelinama, problematika oralne higijene studentu se približava opisivanjem svih populacijskih skupina (počevši od trudnica i najranije dojenačke dobi pa sve do stare populacije) i to u skladu s najčešćom stomatološkom problematikom koju određena dob nosi. Nastavni sadržaj seminara obuhvaća područje provedbe oralne higijene u osoba s kod medicinski rizičnih stanja i osoba s posebnim potrebama.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Literatura: Darby ML, Walsh MM. Dental Hygiene: Theory and Practice. 3rd Ed. Saunders, 2010. ? određeni dijelovi
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
L - Laboratorijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
A - Auditorne vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu