Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Oralna kirurgija I (2)
Kratica: 512OOKI1Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(L) + 0(PRK) + 0(KL) + 60(PKL) + 0(A) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Davor Katanec
Izvođači:
Opis predmeta: Program studija iz oralne kirurgije I poučava studente o prvom kliničkom pregledu bolesnika, posebno s obzirom na oralnokiruršku problematiku i diferencijalnu dijagnozu patoloških promjena u usnoj šupljini. Tijekom studija osposobiti studenta da kao doktor dentalne medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti zna sve tehnike lokalne anestezije i moguće komplikacije, vađenje zuba i liječenje svih komplikacija u tijeku i nakon vađenja. Osposobiti studenta prepoznati sve kliničke slike odontogene upale i načine liječenja uključujući intraoralne incizije i propisivanje antibiotske terapije. Tijekom vježbi student mora svladati mogućnosti radiološke dijagnostike u oralnoj kirurgiji, naučiti indikacije za operacije (apikotomije i alveotomije), prepoznavanje cističnih procesa i znati osnovne postavke kirurškog liječenja cista čeljusti i okolnih tkiva. Poučavanjem diferencijalne dijagnostike benignih i malignih promjena pravovremeno otkriti premaligne i maligne lezije. Studenta naučiti postaviti indikacije za pretprotetske kirurške zahvate i asistiranjem pri operacijama mora upoznati najvažnije oralnokirurške zahvate.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Miše I. Oralna kirurgija. Medicinska naklada. Zagreb; 1991.
2. Kneževid G. i suradnici. Oralna kirurgija 2. Medicinska naklada. Zagreb; 2003.
3. Ćabov T. Oralnokirurški priručnik. Medicinska naklada. Zagreb; 2009.
4. Bagatin M., Virag M. i suradnici. Maksilofacijalna kirurgija. Školska knjiga. Zagreb; 1991. 1.-40. str. Vodič kroz stomatologiju 93.-118. str. Upale maksilofacijalne regije 119.-132. str. Diferencijalna dijagnoza prozračnosti čeljusti 177.-206. str. Ozljede lica i čeljusti 207.-220. str. Bolesti temporomandibularnog zgloba 221.-236. str. Netumorske bolesti žlijezda slinovnica 237.-250. str. Bol maksilofacijalnog područja
5. Macan D. O etiologiji karcinoma usne šupljine. Acta Stomatol Croat 1996; 30/4:275-285.
6. Macan D. Analgezija u stomatologiji i samoliječenje. Hrvatski stom.vjesnik 2007;14/4:9-14.
7. Macan D. Primjena antimikrobnih lijekova u stomatologiji. Sonda 2003; 8/9:40-41.
Preporučena literatura:
8. Hupp JR, Ellis III E, Tucker MR. Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery. Mosby-Elsevier. St.Louis; 2008.
9. Little JW, Falace DA, Miller CS, Rhodus NL. Dental Management of the Medically Compromised Patient. Mosby. St. Louis; 2008.
10. Malamed S. Handbook of Local Anesthesia. Mosby. St. Louis; 2004.
11. De Leeuw R (ur). Orofacial Pain. Guidelines for Assessment, Diagnosis, and Management. Quintessence. Chicago; 2008.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Pretklinička oralna kirurgija
Preduvjeti za polaganje predmeta:
Položen : Pretklinička oralna kirurgija
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
L - Laboratorijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
A - Auditorne vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu