Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika (2)
Kratica: 312OPLFPOpterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(L) + 75(PRK) + 0(KL) + 0(PKL) + 0(A) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marko Jakovac
Izvođači:
Opis predmeta: Kolegij "Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika" pruža studentima početna znanja odnosno vještine na kojima se temelji klinički i laboratorijski rad u terapiji oštećenih i/ili izgubljenih zuba kod djelomično ozubljenih čeljusti. Studenti tijekom trajanja kolegija također usvajaju znanja i vještine laboratorijskoga (zubotehničkog) dijela fiksne protetike sa svrhom što uspješnijeg povezivanja kliničkoga i laboratorijskoga rada. Usvajanjem znanja i vještina ovog kolegija studenti sagledavaju kompleksnost protetičke terapije koja uvelike ovisi o uspješnosti kliničkih faza rada, no isto tako i o uspješno izvršenim laboratorijskim fazama rada.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Ćatović A. i sur. Klinička fiksna protetika. Ispitno štivo. Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1999. Shillinbgburg H T i sur. Osnove fiksne protetike. Quintessence Publishing Co, Inc. Zagreb, 2008.
2. Rosenstiel SF, Land MF, Fujimoto J. Contemporary fixed prosthodontics, 4th edition. Odabrana poglavlja. St. Louis: Mosby Inc., 2006.
3. Shillinbgburg H T i sur. Osnove fiksne protetike. Quintessence Publishing Co, Inc. Zagreb, 2008.
4. Živko-Babić J, Jerolimov V. Metali u stomatološkoj protetici. Odabrana poglavlja. Zabre: Školska knjiga, 2005.
5. Jerolimov V. i sur. Stomatološki materijali. Odabrana poglavlja.Zagreb: Stomatološki fakultet, 2005. (www.sfzg.hr)
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
L - Laboratorijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
A - Auditorne vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu