Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika (2)
Kratica: 312OPLMPOpterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(L) + 75(PRK) + 0(KL) + 0(PKL) + 0(A) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Sonja Kraljević-Šimunković
Izvođači:
Opis predmeta: Kolegij "Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika" podučava studente o osnovnim biomedicinskim i tehnološkim znanjima i vještinama na kojima se temelji klinički i laboratorijski rad u konvencionalnoj terapiji djelomično ili potpuno bezubih čeljusti s pripadajućim djelovima mekih i tvrdih oralnih tkiva.
Studenti tijekom trajanja kolegija usvajaju i međusobno povezuju u cjelinu znanja i vještine kliničkog i laboratorijskog dijela izrade potpunih i djelomičnih proteza, kako bi stekli potrebno znanje i praktične vještine za izvođenje kliničih postupaka na pacijentu. Usvajanjem navedenih znanja i vještina ovog kolegija studenti sagledavaju kompleksnost protetske terapije koja istovremeno ovisi o uspješnosti provođenja kliničkih i laboratorijskih postupaka.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Kraljević K. Potpuna proteza. Zagreb : Aerografika, 2001. 2. Kraljević K., Kraljević Šimunković S.: Djelomične proteze. Zagreb: In-tri, 2012 3. Živko-Babić J, Jerolimov V. Metali u stomatološkoj protetici. Odabrana poglavlja Zagreb: Školska knjiga, 2005. 4. Jerolimov V. i sur. Stomatološki materijali. Odabrana poglavlja. Zagreb : Stomatološki fakultet, 2005. (www.sfzg.hr)
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
L - Laboratorijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
A - Auditorne vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu