Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Pretklinička oralna kirurgija
Kratica: 411OPOKIOpterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(L) + 20(PRK) + 0(KL) + 0(PKL) + 0(A) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Irina Filipović-Zore
Izvođači:
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Miše I. Oralna kirurgija. Medicinska naklada. Zagreb;1991. o 17.-51.str. Primijenjena anatomija oralnog područja o 53.-70.str. Anestezija, analgezija i reanimacija o 91.-123.str. Lokalna anestezija o 125.-180.str. Vađenje zuba o 372.-378.str. Otvarači
2. Knežević G. i suradnici. Oralna kirurgija 2. Medicinska naklada. Zagreb;2003. 1.-53.str. Povijest oralne kirurgije
4. Malamed S. Handbook of Local Anesthesia. Mosby. St. Louis;2004.
6. Ćabov T. Oralnokirurški priručnik. Medicinska naklada. Zagreb; 2009.
Preporučena literatura:
3. Hupp JR, Ellis III E, Tucker MR. Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery. Mosby-Elsevier. St.Louis;2008. 3.-69.str. Principles of surgery 73.-126.str. Principles of Exodontia 179.-199.str. Principles of Exodontia
5. Little JW, Falace DA, Miller CS, Rhodus NL. Dental Managment of the Medically Compromised Patient. Mosby. St. Louis;2008.
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
L - Laboratorijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
A - Auditorne vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu