Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Pretklinička ortodoncija
Kratica: 511OPORTOpterećenje: 0(P) + 0(S) + 0(L) + 45(PRK) + 0(KL) + 0(PKL) + 0(A) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Mladen Šlaj
Izvođači:
Opis predmeta: Pretklinička ortodoncija je predmet koji ima zadaću upoznati studente s osnovnim principima
ortodoncije i procedurom rada i izrade mobilnih naprava. Predstavlja uvod u predmet Ortodoncija
koji se izvodi jedan semestar kasnije. Studenti se uče postupku otiskivanja i izrade ortodontskih
sadrenih modela na kojima prepoznaju osnovne anomalije položaja zubi. Također, studente
upoznajemo s teorijom i praksom izrade monomaksilarnih i bimaksilarnih ortodontskih naprava,
tehnikama hladne i tople polimerizacije, tehnikom prešanja, preventivom i interceptivom u
ortodonciji, te upoznavamo s osnovnim elementima fiksnih naprava.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Sadržaji kroz e-učenje
2. Lapter V, et al. Ortodontske naprave: konstrukcija, namjena, djelovanje. Zagreb: Školska knjiga; 1992.
Preporučena literatura:
3. Proffit WR, Fields HW, Sarver DM. Ortodoncija. Naklada Slap; 2010.
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
L - Laboratorijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
A - Auditorne vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu