Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Pretklinička parodontologija
Kratica: 411OPPAROpterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(L) + 30(PRK) + 0(KL) + 0(PKL) + 0(A) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Darije Plančak
Izvođači:
Opis predmeta: Parodontologija je temeljno i specijalističko područje koje obuhvaća problematiku anatomije, etiologije, epidemiologije, prevencije i terapije bolesti potpornih struktura zuba. Nastava iz Pretkliničke parodontologije obuhvaća, u skladu s Europskom parodontološkom federacijom (EFP), program s teoretskom i praktičnom komponentom.

Predavanja pružaju studentima temeljna i nova saznanja iz parodontologije, povijesnom, sadašnjem i budućem razvoju struke. Zadaci seminara su pripremiti studente za što uspješnije izvođenje praktičnih zadataka na pretkliničkim vježbama.

Praktična komponenta sastoji se od pretkliničkog dijela kojim se prikupljaju znanja u svrhu dijagnosticiranja parodontalne bolesti, planiranja parodontološkog liječenja, razumijevanja temelja parodontološke instrumentacije, itd... Stoga studenti praktično izvode instrumentaciju na modelima. Zadaci pretkliničkih vježbi su osposobiti studenta za klinički rad na pacijentu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Herbert F. Wolf, Edith M. Rateitschak, Klaus H. Rateitschak. Parodontologija. Stomatološki atlas. 1. hrvatsko izdanje, Zagreb, Naklada Slap, 2008.
2. Jan Lindhe, Thorkild Karring, Niklaus P. Lang. Klinička parodontologija i dentalna implantologija. 1. hrvatsko izdanje, Zagreb, Globus, 2004.
Preporučena literatura:
3. Michael G. Newman, Henry H. Takei, Fermin A. Carranza. Carranza's Clinical Periodontology,10th edition, Philadelphia, WB Saunders Co.,2006.
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
L - Laboratorijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
A - Auditorne vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu