Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Pretklinička restaurativna dentalna medicina (2)
Kratica: 312OPRDMOpterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(L) + 90(PRK) + 0(KL) + 0(PKL) + 0(A) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Bernard Janković
Izvođači:
Opis predmeta: Program kolegija Pretklinička restaurativna dentalna medicina uvodni je kolegij u slojevitu problematiku velikog područja kojim se bavi restaurativna dentalna medicina. Kroz predavanja i pretkliničke vježbe studentima će se prikazati temeljna znanja koja obuhvaćaju dijagnostiku i terapiju bolesti zubi i potpornih struktura.
Kroz 30 sati predavanja studentima se pružaju temeljna i nova teorijska saznanja iz restaurativne dentalne medicine, o radnom mjestu, instrumentariju, anamnezi i pregledu zubi, nomenklaturi, suhom radnom polju, dijagnostici i planiranju terapije, temeljnim i suvremenim načelima izradbe kaviteta, materijalima za privremeno i trajno zatvaranje kaviteta, preporukama za rad s materijalima u restaurativnoj dentalnoj medicini, pogreškama u liječenju ispunom, biokompatibilnosti restaurativnih materijala, opskrbi akutne i kronične traume zuba i izbjeljivanju vitalnih zubi.
Na pretkliničkim vježbama cilj je osposobiti studenta za budući rad s pacijentima. Stoga studenti praktično izvode preparacije svih kaviteta na modelima i fantomu, uz postavljanje zaštitne podloge i/ili adhezijskog sustava te trajnog ispuna, obradu i oblikovanje ispuna uz usklađivanje okluzije.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Jozo Šutalo i sur. Patologija i terapija tvrdih zubnih tkiva. Naklada Zadro, Zagreb, 1994.
Preporučena literatura:
2. 1. Mount GJ, Hume WR. Preservation and restoration of tooth structure. Mosby International Ltd. 1998. 2. Summit JB, Robbins JW, Hilton TJ, Schwartz RS. Fundamentals of operative dentistry: a contemporary approach: Quintessence Publishing Co, Inc 2006. 3. Nakabayayashi N, Pashley DH. Hybridization of dental hard tissues. Quintessence Publishing Co., Ltd.1998.
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
L - Laboratorijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
A - Auditorne vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu