Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Restaurativna dentalna medicina II (2)
Kratica: 512ORES2Opterećenje: 0(P) + 0(S) + 0(L) + 0(PRK) + 0(KL) + 90(PKL) + 0(A) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Zrinka Tarle
Izvođači:
Opis predmeta: Program kolegija Restaurativna dentalna medicina II obuhvaća dijagnostiku i terapiju bolesti zubi i potpornih struktura te rehabilitaciju funkcijskih i estetskih potreba pojedinog pacijenta, uz prikaz materijala i njihovih interakcija s tvrdim i mekim zubnim tkivima.
Restaurativna dentalna medicina II započinje u devetom semestru, a izvodi se kroz 90 sati kliničkih vježbi. Smisao kliničkih vježbi je poučiti studente za samostalan rad s pacijentima što predmnijeva intenzivan klinički rad uz usvajanje naprednih teorijskih i praktičnih sadržaja iz područja Restaurativne dentalne medicine. Znanja i vještine kojima se studenti poučavaju u okviru programa uključuju: pripravu tvrdih zubnih tkiva (kondicioniranje dentina, jetkanje cakline i dentina), svezivanje stakleno ionomernih cementata uz tvrda zubna tkiva, klinička primjena stakleno ionomernih cemenata, adhezijskih sustava i kompozitnih materijala, hibridizacija dentina, pogreške u radu s adhezijskim sustavima i kompozitnim materijalima, polimerizacija i polimerizacijski stres, konfiguracijski faktor, estetski intrakanalni kolčići, adhezijsko cementiranje, opskrba traumatiziranih zubi, izbjeljivanje vitalnih zubi i biokompatibilnost materijala u restaurativnoj dentalnoj medicini.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Jozo Šutalo i sur. Patologija i terapija tvrdih zubnih tkiva. Naklada Zadro, Zagreb, 1994.
Preporučena literatura:
2. 1. Mount GJ, Hume WR. Preservation and restoration of tooth structure. Mosby International Ltd. 1998. 2. Summit JB, Robbins JW, Hilton TJ, Schwartz RS. Fundamentals of operative dentistry: a contemporary approach: Quintessence Publishing Co, Inc 2006. 3. Nakabayayashi N, Pashley DH. Hybridization of dental hard tissues. Quintessence Publishing Co., Ltd.1998.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Restaurativna dentalna medicina I
Preduvjeti za polaganje predmeta:
Položen : Restaurativna dentalna medicina I
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
L - Laboratorijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
A - Auditorne vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu