Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Socijalna medicina i epidemiologija
Kratica: 211OSMEPOpterećenje: 10(P) + 20(S) + 0(L) + 0(PRK) + 0(KL) + 0(PKL) + 0(A) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Zlatko Ulovec
Izvođači:
Opis predmeta: Svrha predmeta je osposobiti studenta za sudjelovanje u jedinstvenom procesu zdravstvene zaštite. Za to su mu, uz opsežna stručna znanja i vještine iz svakodnevne stomatološke prakse, potrebna određena epidemiološka znanja te sposobnosti, vještine i stavovi koji mu omogućuju razumijevanje utjecaja čimbenika fizičke i socijalne okoline na zdravlje naroda, kako bi bio u mogućnosti savladati znanja i vještine potrebne za ocjenu zdravstvenog stanja stanovništva, prepoznavanje prioritetnih zdravstvenih problema te planiranje, izradu i izvođenje programa intervencije. Posebice se baca težište na preventivne aspekte zaštite i socijalne komponente zdravstvenih problema, kako bi se omogućila dobra komunikacija i suradnja sa stanovništvom.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Jakšić Ž, Kovačić L. i sur. Socijalna medicina. Medicinska naklada Zagreb, 2000. Vorko Jović A., Kolčić I. i sur. Epidemiologija, Medicinska naklada, Zagreb, 2012. Valić F. (ur.) Zdravstvena ekologija. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2001. Boranić M. i sur. Karcinogeneza. Medicinska naklada, Zagreb, 2000
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
L - Laboratorijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
A - Auditorne vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu