Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Zanemarivanje i zlostavljanje djece
Kratica: 521IZZDJOpterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(L) + 0(PRK) + 0(KL) + 0(PKL) + 0(A) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Ivana Čuković Bagić
Izvođači:
Opis predmeta: Zanemarivanje i zlostavljanje djece izborni je predmet koji studenti slušaju u ljetnom semestru kroz 15 sati nastave u obliku predavanja.
Glavni cilj ovog predmeta jest obrazovati studente dentalne medicine o sve aktualnijoj problematici zlostavljanja djece koja je prisutna ne samo u svijetu, već i u našoj zemlji.
Sadržaj ovog predmeta obuhvaća predstavljanje općih saznanja o zlostavljanju i zanemarivanju djece, specifičnostima u njihovom prepoznavanju, pravne aspekte zaštite s posebnim osvrtom na ulogu i odgovornost medicinskih profesija, kao i detaljan opis dentalnom zanemarivanja koje je ujedno i vrsta medicinskog zlostavljanja koju bi svaki doktor dentalne medicine morao naučiti prepoznati. Prema želji prošlogodišnje vrlo aktivne grupe studenata koji su upisali ovaj predmet, u ovoj akademskoj godini predviđa se (ako bude zainteresiranih) posjeta Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba i Hrabrom telefonu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. OBVEZNA LITERATURA: Harris J, Sidebotham P, Welbury R. Child protection and the dental team. An introduction to safeguarding children in dental practice
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
L - Laboratorijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
A - Auditorne vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu