Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Dentalna medicina, Izborni predmeti za akademsku godinu 2018/2019

Semestar 1
[7923] Izborni predmeti za 1. godinu > Studenti upisuju najmanje 2 ECTS-a izbornih predmeta
ŠifraPredmetPSLPRKKLPKLATJECTS
174381Engleski jezik I15150000002.0
174376Prva pomoć4001100001.0
153047Računalne tehnologije u dentalnoj medicini01015000001.5
71359Uvod u dentalnu medicinu5100000001.5
Semestar 2
[7923] Izborni predmeti za 1. godinu > Studenti upisuju najmanje 2 ECTS-a izbornih predmeta
ŠifraPredmetPSLPRKKLPKLATJECTS
174381 **Engleski jezik I15150000002.0
174376 **Prva pomoć4001100001.0
153047 **Računalne tehnologije u dentalnoj medicini01015000001.5
71359 **Uvod u dentalnu medicinu5100000001.5
Semestar 3
[7922] Izborni predmeti za 2. godinu > Studenti upisuju najmanje 4 ECTS-a izbornih predmeta
ŠifraPredmetPSLPRKKLPKLATJECTS
175898 **Engleski jezik II15150000002.0
175897Opća i socijalna dentalna medicina1500000001.0
71337 **Povijest dentalne medicine780000001.5
176781Prevencija i kontrola infekcija u dentalnoj medicini168000001.5
Semestar 4
[7922] Izborni predmeti za 2. godinu > Studenti upisuju najmanje 4 ECTS-a izbornih predmeta
ŠifraPredmetPSLPRKKLPKLATJECTS
175898Engleski jezik II15150000002.0
175897 **Opća i socijalna dentalna medicina1500000001.0
71337Povijest dentalne medicine780000001.5
176781 **Prevencija i kontrola infekcija u dentalnoj medicini168000001.5
Semestar 5
[7919] Izborni predmeti za 3. godinu > Studenti upisuju najmanje 1.5 ECTS-a izbornih predmeta
ŠifraPredmetPSLPRKKLPKLATJECTS
143111Profesionalne bolesti stomatologa1504000001.5
71348Pušenje i oralno zdravlje1500000001.5
176020Statistika u dentalnoj medicini15510000002.0
Semestar 6
[7919] Izborni predmeti za 3. godinu > Studenti upisuju najmanje 1.5 ECTS-a izbornih predmeta
ŠifraPredmetPSLPRKKLPKLATJECTS
143111 **Profesionalne bolesti stomatologa1504000001.5
71348 **Pušenje i oralno zdravlje1500000001.5
176020 **Statistika u dentalnoj medicini15510000002.0
Semestar 7
[8879] Izborni predmeti za 4. godinu > Studenti upisuju najmanje 4 ECTS-a izbornih predmeta
ŠifraPredmetPSLPRKKLPKLATJECTS
71277Bol1050000001.5
71279Dentalna fotografija0510000001.5
71298 **Ginekologija i porodništvo1000050001.5
176083Okluzija i funkcija15150000002.0
71324Oralna higijena1050000001.5
71360 **Uvod u znanstveni rad I5100000001.5
Semestar 8
[8879] Izborni predmeti za 4. godinu > Studenti upisuju najmanje 4 ECTS-a izbornih predmeta
ŠifraPredmetPSLPRKKLPKLATJECTS
71277 **Bol1050000001.5
71279 **Dentalna fotografija0510000001.5
71298Ginekologija i porodništvo1000050001.5
176083 **Okluzija i funkcija15150000002.0
71324 **Oralna higijena1050000001.5
71360Uvod u znanstveni rad I5100000001.5
Semestar 9
[11818] Izborni predmeti za 5. godinu > Studenti upisuju najmanje 3.5 ECTS-a izbornih predmeta
ŠifraPredmetPSLPRKKLPKLATJECTS
99997 **Cervikofacijalna patologija550030201.5
176122Forenzička dentalna medicina15015000002.0
86997 **Klinička farmakologija0150000001.5
71307Komparativna odontologija1050000001.5
86996Psihostomatologija800070001.5
71355Stomatološka skrb medicinski kompleksnih bolesnika960000001.5
71361Uvod u znanstveni rad II0015000001.5
71362Zanemarivanje i zlostavljanje djece1500000001.5
Semestar 10
[11818] Izborni predmeti za 5. godinu > Studenti upisuju najmanje 3.5 ECTS-a izbornih predmeta
ŠifraPredmetPSLPRKKLPKLATJECTS
99997Cervikofacijalna patologija550030201.5
176122 **Forenzička dentalna medicina15015000002.0
86997Klinička farmakologija0150000001.5
71307 **Komparativna odontologija1050000001.5
86996 **Psihostomatologija800070001.5
71355 **Stomatološka skrb medicinski kompleksnih bolesnika960000001.5
71361 **Uvod u znanstveni rad II0015000001.5
71362 **Zanemarivanje i zlostavljanje djece1500000001.5
Semestar 11
[12949] Izborni predmeti za 6. godinu > Studenti upisuju najmanje 3 ECTS-a izbornih predmeta
ŠifraPredmetPSLPRKKLPKLATJECTS
71280Dentalna implantologija1500000001.5
71281Dentalna medicina starije životne dobi1500000001.5
137217Mikroskop u dentalnoj medicini1500400001.5
71328Orofacijalna genetika1500000001.5
71330Osnove estetike u dentalnoj medicini1500000001.5
71336Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini1500000001.5
Semestar 12
[12949] Izborni predmeti za 6. godinu > Studenti upisuju najmanje 3 ECTS-a izbornih predmeta
ŠifraPredmetPSLPRKKLPKLATJECTS
71280 **Dentalna implantologija1500000001.5
71281 **Dentalna medicina starije životne dobi1500000001.5
137217 **Mikroskop u dentalnoj medicini1500400001.5
71328 **Orofacijalna genetika1500000001.5
71330 **Osnove estetike u dentalnoj medicini1500000001.5
71336 **Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini1500000001.5
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
L - Laboratorijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
A - Auditorne vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu