Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Bol
Kratica: 411IBOLOpterećenje: 10(P) + 5(S) + 0(L) + 0(PRK) + 0(KL) + 0(PKL) + 0(A) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vanja Bašić Kes
Izvođači:
Opis predmeta: Tijekom predmeta studenti će se upoznati sa dijagnostikom i liječenjem orofacijalne boli, ali i drugih vrsta boli koje stomatolozi susreću u svojoj praksi. Fokus će biti na patofiziologiji boli te dijagnostičkim metodama koje pomažu u diferencijaciji različitih oblika boli.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Demarin V, Basić-Kes V, Zavoreo I, Bosnar-Puretić M, Rotim K, Lupret V, Perić M, Ivanec Z, Fumić L, Lusić I, Aleksić-Shihabis A, Kovac B, Ivanković M, Skobić H, Maslov B, Bornstein N, Niederkorn K, Sinanović O, Rundek T; Ad hoc Committee of the Croatian Society for Neurovascular Disorders; Croatian Medical Association. Recommendations for neuropathic pain treatment. Acta Clin Croat. 2008 Sep;47(3):181-91.
2. Demarin V, Bašić Kes V. Headache and other pain conditions, Medicinska naklada, 2011
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
L - Laboratorijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
A - Auditorne vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu