Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Dentalna fotografija
Kratica: 411IDFOTOpterećenje: 0(P) + 5(S) + 10(L) + 0(PRK) + 0(KL) + 0(PKL) + 0(A) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Marina Lapter Varga
Izvođači:
Opis predmeta: Glavni cilj programa je edukacija budućih doktora dentalne medicine, koji imaju široku akademsku
naobrazbu i adekvatno kliničko iskustvo u obavljanju različitih polivalentnih zahvata kliničke prakse,
u području koje je sve više zakonska obveza u Europi i SAD-u.Naime, dokumentacija u dentalnoj medicini osim uobičajenih postupaka stomatološkog kartona i RTG snimki, danas standardno uključuje i osnovni set fotografija, kako na početku, tijekom, tako i na
kraju terapije.U restaurativnoj stomatologiji i stomatološkoj protetici fotografiranje uključuje najčešće makro
tehnike snimanja pojedinih zubi ili dijelova zubnih lukova i okluzije.U oralnoj kirurgiji fotografiraju se patološka stanja i tijek kirurških postupaka kao i ishod terapije.U oralnoj medicini fotografski se registriraju patološke promjene sluznice i gingive, ali i promjene na
tvrdim tkivima. U ortodonciji se koriste setovi intraoralnih i ekstraoralnih fortografija, koje su standardizirane i koje
se smatraju obveznim dijagnostičkim postupkom na početku, tijekom i na kraju ortodontske terapije.
U forenzičkoj su stomatologiji fotografski postupci nezaobilazan dio svake forenzičke obrade, a
fotografije predstavljaju glavni dio dokumentacije. U estetskoj stomatologiji u svijetu, a sve više i kod nas, doktori koriste fotografiju kao registraciju
statusa prije i nakon terapijskog zahvata, kao obveznu dokumentaciju, ali sve više i kao marketinško
oruđe u komunikaciji s budućim ili sadašnjim pacijentom kojem se prezentiraju usporedbe po modelu prije-poslije.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Skripta iz dentalne fotografije
Preporučena literatura:
2. Bengel W. Mastering Digital Dental Photography. 1. izd. Quintessence Publishing (IL); 2006.
3. Harcourt Davies P. The Complete Guide to Close Up & Macro Photography. David & Charles Publishers; 2002.
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
L - Laboratorijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
A - Auditorne vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu