Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Dentalna implantologija
Kratica: 611IDIMPOpterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(L) + 0(PRK) + 0(KL) + 0(PKL) + 0(A) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Berislav Perić
Izvođači:
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Knežević G. i suradnici. Osnove dentalne implantologije. Školska knjiga.Zagreb; 2002. 2. Sethi A, Kaus T. Praktična implantologija. Quintessence , Media ogled. Zagreb; 2009. 3. Davarpanah M, Martinez H, Kebir M, Tecucianu JF. Priručnik dentalne implantologije. In.Tri d.o.o. Zagreb; 2006. 4. Grunder U. Implantati u estetskoj zoni. Quintessence. Media ogled. Zagreb 2016
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
L - Laboratorijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
A - Auditorne vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu