Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Dentalna medicina starije životne dobi
Kratica: 621IDMSZOpterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(L) + 0(PRK) + 0(KL) + 0(PKL) + 0(A) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Amir Ćatić
Izvođači:
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Obvezna literatura za predmet Dentalna medicina starije životne dobi je udžbenik: Adnan Ćatović i suradnici GERONTOSTOMATOLOGIJA. Zagreb:Medicinska naklada,2010.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
L - Laboratorijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
A - Auditorne vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu