Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Ginekologija i porodništvo
Kratica: 421IGINEOpterećenje: 10(P) + 0(S) + 0(L) + 0(PRK) + 5(KL) + 0(PKL) + 0(A) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Krunoslav Kuna
Izvođači:
Opis predmeta: S obzirom da je završeni stomatolog visoko stručno osposobljeni zdravstveni djelatnik, to mu i saznanja iz opstetričko ginekološke struke trebaju koristiti u komunikaciji s trudnicama, rodiljama i ginekološkim bolesnicama. Cilj je upoznati studente s osnovama ginekologije i porodništva, posebno s najčešćom problematikom, kako u samoj struci, tako i u područjima komplementarnim sa stomatologijom.
Logična prosudba u pristupu opstetričko ginekološkoj struci i stanjima koja su najčešće zastupljena u svakodnevnoj praksi.
Sukladno iskustvu na licu mjesta u tijeku vježbi očekujem lakši pristup gradivu i bolje sagledavanje najčešće problematike
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. PORODNIŠTVO, A.Dražančić i sur., Školska knjiga, Zagreb,1999., II. Izdanje
2. GINEKOLOGIJA, V.Šimunić i sur., Naklada Ljevak, Zagreb, 2001.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
L - Laboratorijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
A - Auditorne vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu