Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Oralna higijena
Kratica: 411IOHIGOpterećenje: 10(P) + 5(S) + 0(L) + 0(PRK) + 0(KL) + 0(PKL) + 0(A) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Jurić
Izvođači:
Opis predmeta: Oralna higijena izborni je predmet koji studenti slušaju u zimskom semestru kroz 15 sati nastave, 10 sati predavanja i 5 sati seminara.
Glavni cilj predmeta jest dati detaljan uvid u značenje i način provođenja oralne higijene kako bise postiglo optimalno oralno zdravlje u svrhu postizanja općeg zdravlja.
Nastavni sadržaj predavanja obuhvaća uvodu cjelinu u kojoj se definiraju pojmovi vezani za oralnu higijenu i oralno zdravlje, kao i ciljevi Svjetske zdravstvene organizacije za postizanje optimalnog općeg zdravlja. U daljnjim nastavnim cjelinama, problematika oralne higijene studentu se približava opisivanjem svih populacijskih skupina (počevši od trudnica i najranije dojenačke dobi pa sve do stare populacije) i to u skladu s najčešćom stomatološkom problematikom koju određena dob nosi. Nastavni sadržaj seminara obuhvaća područje provedbe oralne higijene u osoba s kod medicinski rizičnih stanja i osoba s posebnim potrebama do medicinski rizičnih stanja ili osoba s kroničnim (malignim) bolestima.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Bakarčić D, Ivančić Jokić N. Osnove prevencije karijesa. Web knjižara, 2013. Kobašlija S, Huseinbegović A, Selimović Dragaš M, Berhamović E. Karijes zuba primarna prevencija i kontrola. Stomatološki fakultet Sarajevo, 2010. Darby ML, Walsh MM. Dental Hygiene: Theory and Practice. 3rd Ed. Saunders, 2010. određeni dijelovi Harris NO, Garcia-Godoy F. Primary Preventive Dentistry (5th Edition), Prentice Hall 1999. određeni dijelovi Anderson MH et al. Professional prevention in dentistry. Williams Wilkins, Baltimore, 1994. određeni dijelovi Fejerskov O, Kidd E. Zubni karijes. Ur. hrv. izdanja: Ivica Anić. Naklada Slap, Jastrebarsko, 2010. određeni dijelovi Jurić H i sur. Dječja dentalna medicina. Naklada Slap, Jastrebarsko, 2015
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
L - Laboratorijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
A - Auditorne vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu