Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Povijest dentalne medicine
Kratica: 221IPOVIOpterećenje: 7(P) + 8(S) + 0(L) + 0(PRK) + 0(KL) + 0(PKL) + 0(A) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Jelena Dumančić
Izvođači:
Opis predmeta: Povijest dentalne medicine upoznaje studente s podrijetlom i razvojem stomatologije, što će im pomoći u vrednovanju suvremenih događanja i budućeg razvoja stomatološke struke.
Ciljevi:
- upoznati evoluciju bolesti stomatognatog sustava i njihovog liječenja,
- upoznati podrijetlo i razvoj stomatološke struke,
- unaprijediti priznanje stomatologije kao struke.

Povijest čovječanstva ujedno je i povijest bolesti koje su ga zahvaćale. Patološka stanja zuba i čeljusti, jaku abraziju i parodontnu bolest, nalazimo u pre-Neandertalaca i Neandertalaca. Karijes je bio rijedak u paleolitskih populacija međutim incidencija mu raste prema ranom kamenom dobu, zajedno s potrebom za stomatološkim liječenjem. Najstarije zapise takvih zahvata nalazimo na svicima papirusa iz Starog Egipta i na babilonskim glinenim pločicama.
Dostignuća stomatološkog liječenja opisana su prema izvorima i ostacima antičkih naroda iz cijelog svijeta do prekretnice u 18. stoljeću kad počinje doba moderne stomatologije. Opisana su i dostignuća utemeljitelja stomatološke struke i razvoj stomatoloških disciplina koji se osniva na prirodnim znanostima i tehnološkom napretku, te istraživački rad i edukacija.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Walter Hoffmann-Axthelm, History of Dentistry (1981), Quintessence Publishing Co., Chicago 2. Zvonimir Kaić, Razvoj stomatologije u Hrvatskoj, Acta Stomatol Croat 2002; 36:5-18. 3. Dumančić J, Kaić Z. Uz 90. obljetnicu: Eduard Radošević, začetnik visokoškolske nastave iz stomatologije u Hrvatskoj. Acta Stomatol Croat 2012;46(3):176-83. 4. Ljetopis: Stomatološki fakultet Sveučilište u Zagrebu: 1948. ? 1993., gl. ur. Goran Knežević, Zagreb, Stomatološki fakultet Sveučilište u Zagrebu (1994), 8 ? 29, od str. 234 prilozi zaključno sa slikom 45. 5. Keros J, Vodanović M, urednici. Monografija 50 godina samostalnosti Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i 65 godina studija stomatologije. Zagreb: Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 2013.
Preporučena literatura:
2. Ante Škrobonja, Amir Muzur, Vlasta Rotschild, Povijest medicine za praktičare (2003), Adamić, Rijeka
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
L - Laboratorijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
A - Auditorne vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu