Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Uvod u dentalnu medicinu
Kratica: 111IUVODOpterećenje: 5(P) + 10(S) + 0(L) + 0(PRK) + 0(KL) + 0(PKL) + 0(A) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marin Vodanović
Izvođači:
Opis predmeta: Kolegij " Uvod u dentalnu medicinu " prvi je stomatološki predmet, a sluša se u prvom semestru studija. Pripada grupaciji općih i stomatoloških pretkliničkih predmeta, a zadaća mu je upoznati studente sa budućom strukom slijedeći zasade liječničke deontologije.
Uvod u dentalnu medicinu predmet je koji daje odgovore na pitanja: kakva je znanost stomatologija, koji su joj korijeni, kako se nosi sa izazovima suvremenog života, kakve su joj perspektive imajući u vidu realnu procjenu svekolikog oralnog zdravlja naše populacije,oblike sustavne stomatološke zaštite i potrebe za doktorima stomatologije u Republici Hrvatskoj.
Studenti kao novi sudionici nastavnog procesa moraju i trebaju znati osnovne činjenice iz povijesti Fakulteta, podatke o njegovom ustroju i načinu funkcioniranja, a posebice moraju usvojiti činjenice u svezi studentskih prava i dužnosti, te njihovog aktivnog sudjelovanja u životu Fakulteta ali i sveukupne akademske zajednice.
Uz osnovne podatke o struci predmet "Uvod u dentalnu medicinu" ukazuje na najčešća profesionalna oboljenja stomatologa, perspektive zapošljavanja u struci, te načine cjeloživotnog obrazovanja kao preduvjeta stjecanja prava (licence) za rad. Posebno ističmo spoznaje o pristupu i korištenju informacija i njihove obrazovne, znanstvene i kliničke primjene.
Na ta ali mnoga druga pitanja sadašnjeg trenutka naše struke, dužni smo dati odgovore, kako bi studenti u prvom približenju svojem životnom odabiru, unatoč brojnim posve različitim sadržajima koje u početku studija usvajaju (opći- biološki predmeti), dobili informaciju o tome kako će izgledati njihov život i rad u Fakultetu tjekom šestogodišnjeg studija stomatologije.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Vodanović, Marin. Osnove stomatologije. Jastrebarsko: Naklada Slap; 2015.
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
L - Laboratorijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
A - Auditorne vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu