Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Master thesis
Kratica: MT-DOpterećenje: 0(P) + 60(S) + 0(SJ) + 0(A) + 0(TJ) + 0(PK) + 0(T)
Nositelji:
Izvođači: prof. dr. sc. Vesna Bosilj Vukšić ( Seminar )
prof. dr. sc. Mirjana Pejić Bach ( Seminar )
prof. dr. sc. Mario Spremić ( Seminar )
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
A - Auditorne vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu