Početna stranica Visoka učilišta Korisničke stranice
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Adresa: Svetošimunska 25, p. p. 422, 10002 Zagreb
Tel: (+385) (0)1 235 25 55
Faks: (+385) (0)1 231 86 16
E-mail: dekanat@sumfak.hr
URL: www.sumfak.hr

> Nastavni program 2019/2020: hr
> Akademski kalendar 2019/2020 : hr | en
> Organizacijska struktura: --

Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu