25.12.2016.
Neradni dan za visoko učilište.
Održavanje nastave.
Akademska godina.