14.9.2017.
Sjednica vijeća visokog učilišta.
Jesenski ispitni rok.
Akademska godina.