26.9.2017.
Dan visokog učilišta.
Akademska godina.