21.12.2017.
Sjednica vijeća visokog učilišta.
Održavanje nastave.
Akademska godina.