27.12.2017.
Praznik za studente.
Održavanje nastave.
Akademska godina.