9.2.2018.
Zimski ispitni rok.
Upis izbornih predmeta za tekuŠu akademsku godinu.
Upis predmeta za studije s modelom prema preduvjetima (ljetni sem.).
Akademska godina.