26.4.2018.
Sjednica vijeća visokog učilišta.
Održavanje nastave.
Akademska godina.