24.5.2018.
Sjednica vijeća visokog učilišta.
Anketa na studomatu za tekuću ak. godinu.
Održavanje nastave.
Akademska godina.