18.7.2018.
Praznik za studente.
Studenti bez upisnog lista u akademskoj godini mogu koristiti Studomat.
Akademska godina.