13.9.2018.
Sjednica vijeća visokog učilišta.
Jesenski ispitni rok.
Akademska godina.