28.9.2018.
Dan visokog učilišta.
Akademska godina.