8.10.2018.
Neradni dan za visoko učilište.
Održavanje nastave.
Akademska godina.