24.12.2018.
Praznik za studente.
Održavanje nastave.
Akademska godina.