25.12.2018.
Neradni dan za visoko učilište.
Praznik za studente.
Održavanje nastave.
Akademska godina.