3.1.2019.
Praznik za studente.
Održavanje nastave.
Akademska godina.