31.1.2019.
Sjednica vijeća visokog učilišta.
Zimski ispitni rok.
Akademska godina.