25.4.2019.
Sjednica vijeća visokog učilišta.
Održavanje nastave.
Akademska godina.