1.5.2019.
Neradni dan za visoko učilište.
Održavanje nastave.
Akademska godina.