27.6.2019.
Sjednica vijeća visokog učilišta.
Ljetni ispitni rok.
Akademska godina.