11.7.2019.
Sjednica vijeća visokog učilišta.
Dodatni ispitni rok.
Akademska godina.