5.8.2019.
Neradni dan za visoko učilište.
Praznik za studente.
Akademska godina.