12.9.2019.
Sjednica vijeća visokog učilišta.
Jesenski ispitni rok.
Akademska godina.