27.9.2019.
Dan visokog učilišta.
Akademska godina.