1.1.2020.
Blagdan Republike Hrvatske.
Neradni dan za visoko učilište.
Praznik za studente.
Održavanje nastave.
Akademska godina.